Základní škola
Základní umělecká škola
Školní družina
Domů > Školy > Základní škola > PRO RODIČE > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

Jedná se o elektronický zápis, více informací o přijímacím řízení ZDE

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se bude konat ve dnech 12.4.2021 a 13.4.2021  13 - 17 hod.

Informace k zápisu

Vydávání žádostí 1. 3. 2021 - 13. 4. 2021 ve vestibulu školy najdete potřebné formuláře

Sběr žádostí 12.4.2021 a 13.4.2021 13.00 - 17.00 (pro osobní podání žádosti)


Přijímací řízení

366.png


Podrobnější informace
http://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

Statutární město Ústí nad Labem vydalo dne 21.9.2016 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016, kterou se stanoví s účinností od 1.1.2017 školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Ústí nad Labem.

Školský obvod 6 pro Základní školu a Základní uměleckou školu Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvkovou organizaci (se sídlem Husova 349/19, 400 07 Ústí nad Labem) je tvořen ulicemi:

1. Máje, Čelakovského, Drážďanská, Družstevní, Erbenova, Husova, Janáčkova, Jungmannova, Keplerova 20 54 (od ulice Družstevní po ulici Na sklípku), Krátká, Krčínova, Křižíkova, Mariánská cesta, Matiční, Na Břehu, Na Náspu, Na Rybníčku, Na Skládce, Nový svět, Pekařská, Plavecká, Podmokelská, Postranní, Příkopy, Přístavní, Růžová, Svádovská, U Cukrovaru, U Pivovarské zahrady, U Podjezdu a Zolova.

Kritéria přijetí 
Ředitelka Základní školy a základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 349/19, p.o. stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.
Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 54 žáků (na základě § 36). Do prvních tříd základní školy se přijímají děti podle následujících kritérií:

  1. děti s místem trvalého pobytu nebo s místem pobytu v školském obvodu základní školy,
  2. děti s místem trvalého pobytu nebo s místem pobytu v školském obvodu základní školy, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. 8. ročníku),
  3. děti s místem trvalého pobytu nebo s místem pobytu v jiném školském obvodu, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. 8. ročníku),

Stanovení pořadí
Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

design ©2020 | J.M. POST

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím