Základní škola
Základní umělecká škola
Školní družina
Domů > Školy > Základní umělecká škola > SOUTĚŽE > Teplické flautohry 2014-2015

Teplické flautohry 2014-2015

Teplické flautohry - konzervatoř Teplice

soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu, určená žákům ZUŠ i amatérským hráčům z řad veřejnosti

Simona Hovorková - 3. místo

design ©2020 | J.M. POST