Základní škola
Základní umělecká škola
Školní družina

O ŠKOLE

Historie ZUŠ

Budova původně jen základní školy byla otevřena 15. 6. 1930 a od 1. 9. se zde začalo vyučovat. Za 2. světové války sloužily prostory k válečným účelům jako lazaret. V roce 1945 začala fungovat opět jako škola. Ve druhé polovině 80. let zde byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy (dále jen RvHv), které založil Prof. PhDr. Josef Říha. Žáci tříd RvHv začali navštěvovat Základní uměleckou školu v ulici W. Churchilla. Od 1. 1. 1994 se Základní škola spolu s nově vzniklou Základní uměleckou školou stává právním subjektem. Naše Základní umělecká škola je tedy součástí Základní školy, jedná se o spojení škol, kdy v dopoledních hodinách probíhá výuka v ZŠ a v odpoledních hodinách výuka v ZUŠ buď samostatně, nebo paralelně se ZŠ, což je pro žáky i výuku velmi výhodné a přínosné i ekonomicky. Úplata za vzdělávání v ZUŠ

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Úplata se hradí pololetně a je splatná do 15.9.2020 a 15.2.2021

Obor hudební

Cena za pololetí

Žáci přípravného studia

400,- Kč

Základní studium individuální pro žáky ZŠ a ZUŠ Husova

800,- Kč

Základní studium individuální pro žáky ZŠ Velké Březno

700,-Kč

Základní studium individuální pro ostatní žáky

1400,-Kč

Základní studium další obor pro žáky ZŠ Velké Březno

350,-Kč

Základní studium další obor pro žáky ZŠ a ZUŠ Husova

400,-Kč

Základní studium další obor pro ostatní žáky

700,-Kč

Sborový zpěv pro žáky ZŠ a ZUŠ Husova

0,- Kč

Pronájem hudebních nástrojů

200,- Kč

design ©2020 | J.M. POST