Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Kolář +420 777 150 317
Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Pšeničková 601 570 993  |  Zástupce ředitele: Mgr. Karel Chlapec 727 916 038
Základní škola
Základní umělecká škola
Školní družina

O ŠKOLE

Historie ZUŠ

Budova původně jen základní školy byla otevřena 15. 6. 1930 a od 1. 9. se zde začalo vyučovat. Za 2. světové války sloužily prostory k válečným účelům jako lazaret. V roce 1945 začala fungovat opět jako škola. Ve druhé polovině 80. let zde byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy (dále jen RvHv), které založil Prof. PhDr. Josef Říha. Žáci tříd RvHv začali navštěvovat Základní uměleckou školu v ulici W. Churchilla. Od 1. 1. 1994 se Základní škola spolu s nově vzniklou Základní uměleckou školou stává právním subjektem. Naše Základní umělecká škola je tedy součástí Základní školy, jedná se o spojení škol, kdy v dopoledních hodinách probíhá výuka v ZŠ a v odpoledních hodinách výuka v ZUŠ buď samostatně, nebo paralelně se ZŠ, což je pro žáky i výuku velmi výhodné a přínosné i ekonomicky. 

Výše úplaty za vzdělávání 

Úplata se hradí pololetně a je splatná do 15.9. za 1. pololetí školního roku a 15.2. za 2. pololetí školního roku

Obor hudební

Cena za pololetí

Hudební obor s individuální výukou pro žáky ZŠ a ZUŠ Husova

900,- Kč

Hudební obor s individuální výukou pro žáky ZŠ Velké Březno

900,- Kč

Hudební obor s individuální výukou pro ostatní žáky z jiných škol

900,- Kč

Hudební obor se skupinovou výukou (2 - 3 žáci ve vyučovací hodině)

polovina příslušného školného

Sborový zpěv - součást studijního zaměření

0,- Kč

Sborový zpěv - samostatné studijní zaměření

400,-Kč

Další studijní zaměření

polovina příslušného školného

Pronájem hudebního nástroje

400,- Kč

Design ©2020 J.M. POST  |  GDPR  |  Prohlášení o přístupnosti
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.