Základní škola
Základní umělecká škola
Školní družina
Domů > Školy > Školní družina > PRO RODIČE > ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Řád školní družiny

 1. Družinu navštěvují žáci I. stupně.


 2. Provozní doba
  06.00 - 16.30 hod. ( 06.00 - 07.45 hod.  11.30 - 16.30 hod.)
  Provozní doba ŠD se odvíjí od organizace vyučování ve školním roce.
  příchod do ranní družiny do 07.15 hod., do odpolední družiny je dán rozvrhem hodin žáka nejpozději 15 minut po skončení vyučování.
  odchod nejpozději v 17,00 hod., při nevyzvednutí dítěte do této doby vychovatelka postupuje takto:
 1. telefonicky kontaktuje rodiče
 2. volá Policii ČR a žák je dočasně převezen do odpovídajícího zařízení


 3. Podmínky docházky dětí do ŠD
 • písemná přihláška (zápisový lístek)
 • docházka minimálně 3 dny v týdnu
 • dítě musí mít zaplacené obědy
 • žáky vyzvedávají rodiče, jiný způsob i čas je třeba dohodnout písemně
 • nepřítomnost omlouvají rodiče


  4. Ustanovení o platbách
 • poplatek činí 80,- Kč měsíčně, platby jsou pololetní - I. pololetí do 30. 09. a II. pololetí do 31.01.
 • úlevy z placení je nutné doložit potvrzením vydaným Magistrátem města Ústí nad Labem


  5. Činnost družiny je zaměřena na :
 • odpočinek odstranění únavu
 • rekreaci - regenerace sil
 • zájmovou oblast - rozvíjení osobnosti
 • přípravu na vyučování - didaktické hry, četba, vycházky, exkurze
 • vypracovávání úkolů - až po 15. hodině, jen se souhlasem rodičů


6. Využití prostor

 • vlastní areál školní družiny
 • tělocvična
 • školní hřiště
 • školní knihovna


7. Pitný režim

 • nápoje i svačiny zajišťují rodiče, doba konzumace je individuální dle potřeby dítěte


8. Styk s rodiči

 • vychovatelky jsou v denním kontaktu s rodiči, schůzku, nebo delší jednání je nutno dohovořit předem v době mimo výchovnou činnost ŠD


9. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 • přiměřeně věku jsou děti pravidelně seznamovány s pravidly, nad dětmi je trvalý dozor po celou dobu pobytu ve ŠD, žáci jsou pojištěni pro případný úraz i ztrátu věcí


10. Činnost školní družiny

 • školní družina pracuje podle ŠVP pro ŠD, o činnosti jednotlivých oddělení jsou rodiče informováni prostřednictvím týdenních plánů na vývěsce 
design ©2020 | J.M. POST