Základní škola
Základní umělecká škola
Školní družina
Domů > Školy > Základní škola > PRO RODIČE > Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ

Podle nových pravidel bude přijímací řízení probíhat počínaje školním rokem 2016/2017.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku vydává podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:

vyhlaska_353_pro_info.pdf Text vyhlášky pro informaci (191,66 KB)

Nová vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Prihlaska_SS_2016_denni

Prihlaska_SS_2016_talent

Vysvetlivky_k_tiskopisum_prihlasek

design ©2020 | J.M. POST