Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Kolář +420 777 150 317
Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Pšeničková 601 570 993  |  Zástupce ředitele: Mgr. Karel Chlapec 727 916 038
Základní škola
Základní umělecká škola
Školní družina
Domů > Menu > Úřední deska > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace byla zřízena na základě Zřizovací listiny ze dne 17.12.1993 s účinností od 1.1.1994.Hlavním účelem je výkon činnosti základní školy, základní umělecké školy (hudebního oboru) a školní družiny.Zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem, Velká hradební 8, Ústí nad Labem, 401 00

3. Organizační struktura:

 

4. Kontaktní spojení:

Kontaktní poštovní adresa: Husova 349/19, Ústí nad Labem, 400 07Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Husova 349/19, Ústí nad Labem, 400 07Úřední hodiny: pondělí pátek 7:30 14:30Telefonní čísla:ZŠ a ZUŠ sekretariát475 503 178ZŠ sekretariát601 570 992ZŠ ředitelna601 570 993ZUŠ601 570 994ŠD727 902 621Fax: 475 503 178

Adresa internetové schránky: www.zsazus-husova.cz

Adresa e-podatelny:  zsazus_ul@iol.cz

ID datové schránky: mf3u6ye

5Případné platby lze poukázat:

č. ú. 0882262319/0800 (Česká spořitelna)

6. IČ:

44553331

7. DIČ:

CZ 44553331subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program Škola rytmu života

Školní řád (Směrnice č. 5) s přílohami

Výroční zprávy

Vnitřní předpisy školy (směrnice) k nahlédnutí v kanceláři školy denně v úředních hodinách

Zřizovací listina k nahlédnutí v kanceláři školy denně v úředních hodinách

8.2 Rozpočet:

Rozpis finančního plánu 2015

Účetní výkazy 2015

9. Poskytování informací

Pro získání potřebných informace kontaktujte školu nebo e-podatelnu

10. Příjem žádostí

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
  • Písemně
  • Osobně
  • E-mailem
  • Telefonicky

Ke stažení

Kontakt

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona 400/2005 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství mládeže a sportu, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem). Opravné prostředky v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.

12. Formuláře zde

Přihlášení do ZŠ

Odhlášení ze ZŠ

Přeřazení žáka

Osobní list žák (a/yně)

Uvolnění z vyučování

Souhlas s plaveckým výcvikem

Žádost o pokračování v základním vzdělávání

Přihlášení do ZUŠ

Odhlášení ze ZUŠ

Uvolnění z předmětu ZUŠ

Žádost školné ZUŠ

13. Návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Nejdůležitější předpisy

http://www.msmt.cz/dokumenty

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dokumenty-15

Zákoník práce

Zákon o archivnictví

Zákon o správním řízení

Občanský zákoník

Zákon o rodině

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o účetnictví

Zákon o finanční kontrole

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Vnitřní předpisy školy (směrnice) k nahlédnutí v kanceláři školy denně v úředních hodinách

15Úhrady za poskytování informací

Směrnice o poskytování informací     Sazebník úhrad za poskytování informací

druh nákladů

jednotka

cena v Kč za jednotku

1černobílá kopie jednostranná

A3

 3,-2černobílá kopie jednostranná

A4

 2,-3barevná kopie jednostranná

A3

 7,-4barevná kopie jednostranná

A4

 5,-5kopie na CD

1 ks

50,-

6kopie do elektronického záznamu

1 oskenovaná strana

 10,-7poštovné a jiné poplatky (balné)

1 zásilka

dle platných tarifů

8nahlížení do dokumentů

bezplatně

9rozsáhlé vyhledávání1 hodina (*)140,-10opis vysvědčení

100,-

(*) za každou další započatou hodinu přesahující první hodinu

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada

poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady

nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

16. Licenční smlouvy

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ke stažení

Vedení školy:

Ředitelka: Mgr. Jaroslava Pšeničková

Zástupce ředitele: Mgr. Karel Chlapec

Důležité funkce:

Výchovný poradce: Mgr. Renata Matalíková

Školní metodik prevence: Mgr. Eva Kučerová

Učitelka pověřená vedením ZUŠ: Mgr. Jana Kuželková, Ph.D.

Vychovatelka pověřená vedením ŠD: Lucie Stejskalová

Design ©2020 J.M. POST  |  GDPR  |  Prohlášení o přístupnosti
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.