Základní škola
Základní umělecká škola
Školní družina

Jídelna

Ceník:

7 10 let 21 Kč

11 14 let 23 Kč

od 15 let 35 Kč (výběr ze dvou hlavních jídel)

Věkové skupiny strávníků

Strávníci do 6 let, strávníci 7 10 let, strávníci 11 14 let, strávníci 15 a více let

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

Dle vyhlášky 463/2011 ze dne 23.12.2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb..

                                                                                                                   2012155255766_MAI00680

design ©2020 | J.M. POST