Podpora výuky plavání v základních školách

(Č. j.: MSMT-28402/2016-1)

ev. č. projektu PLAV-01-0414/2017

ev. č. projektu PLAV-01-1238/2018

ev. č. projektu PLAV-02-0368/2018

ev. č. projektu PLAV-01-0995/2019

 

Projekt Dobrá volba ©


Základy podnikání si vyzkouší naši žáci v projektu

„Minipodniky, základy podnikání pro žáky“

 

Výchovu ke zdraví a zdravé výživě posílí zapojení školy do projektu MŠMT:

„Ovoce do škol“

 

Škola ja dále zapojena do projektů: