Škole byla přiznána finanční podpora 6 370,- Kč na dopravu z místa poskytování vzdělávání do místa poskytování výuky plavání a zpět v rámci projektu

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

(Č. j.: MSMT-28402/2016-1)

 

Projekt Dobrá volba ©


Základy podnikání si vyzkouší naši žáci v projektu

„Minipodniky, základy podnikání pro žáky“

 

Výchovu ke zdraví a zdravé výživě posílí zapojení školy do projektu MŠMT:

„Ovoce do škol“

 

Škola ja dále zapojena do projektů: