ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

český jazyk a literatura - 8. ročník

Tematické okruhy:

Poměry mezi souřadně spojenými větami

Poměry mezi souřadně spojenými větami
Literatura doby pobělohorské
Literatura doby pobělohorské
V.Hájek z Libočan:“Kronika česká“
Osvícenství v literatuře
Národní obrození – I. fáze
Národní obrození – II. fáze
Národní obrození III. fáze – J.K.Tyl
Národní obrození – I. fáze
Národní obrození  -II. fáze
Literární kvíz
B.Němcová
Karel Hynek Mácha – básník básníků
Karel Havlíček Borovský
Karel Jaromír Erben
Literatura a kulturní život  v 19. století skupinová práce
Slovesa – procvičování mluvnických kategorií
Slovesné třídy a vzory

Realismus ve světové literatuře

Autor: Mgr. Bc. Martina Svobodová, e-mail: cz347906@tiscali.cz

cizí jazyk - 6. - 9.ročník

Tematické okruhy - anglický jazyk:

Autor: Mgr. Linda Lexová, e-mail: lin.lexova@seznam.cz

Food and drink

Housing

London

The USA

General knowledge - game

The USA - game

London - game

Tematické okruhy - německý jazyk:

Autor: Lukáš Bedenk, e-mail: bed.l@seznam.cz

BRD -Grundinfos

Was wissen wir über BRD

Österreich und Schweiz

Was wissen wir über Österreich und Schweiz

Modalverben

Textkorrektur

Perfekt der starken Verben

Präpositionen mit Dativ und/oder Akkusativ

Tematické okruhy - německý jazyk:

Autor: Mgr. Jaroslava Pšeničková, e-mail: jarka.psenickova@seznam.cz

Bekleidung

Farben

Modalverben

Textkorrektur

Wohnung

Essen

Perfekt der starken Verben

Präpositionen mit Dativ und/oder Akkusativ

Wetter

Tematické okruhy - přírodopis:

Autor: Mgr. Jan Pšenička, e-mail: janpsenda@seznam.cz

Oběhová soustava, srdce
Šelmy kočkovité
Ryby
Paryby
Anatomie ryb
Poznávání ryb
Obojživelníci - žáby

Tematické okruhy - zeměpis:

Autor: Mgr. Gabriela Hozáková, e-mail: Gabrah@centrum.cz

Jižní Asie
Asie – rostlinstvo, živočišstvo
Asie - oblasti
Východní Asie
Ochrana přírody
Jihovýchodní Asie
Střední Asie - opakování

Tematické okruhy - fyzika, chemie:

Autor chemie: Mgr. Magdalena Mansfeld-Kašová, e-mail: maja.dos@seznam.cz

Autor fyzika: Mgr. Eva Kučerová, e-mail: evicka.kk@seznam.cz

Měření hmotnosti
Měření času
Skládání rovnoběžných sil
Výroba elektrické energie
Ropa
Alternativní zdroje energie

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 24. Leden. 2013