Je zakázána osobní přítomnost všech žáků, je povinné vzdělávání distančním
způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický
pracovník), u kterých může být přítomen zákonný
zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel
školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 28. Prosinec. 2020