Vláda omezuje s účinností ode dne

14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020

osobní přítomnost žáků

ve školách a školských zařízeních

 

V základních školách se zakazuje osobní přítomnosti žáků.

Nově jsou tedy uzavřeny 1. i 2. stupeň ZŠ. V těchto dnech bude probíhat POVINNÉ distanční vzdělávání.

V základních uměleckých školách se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké.

Nově tedy neprobíhá v ZUŠ ani individuální výuka. V těchto dnech bude probíhat distanční vzdělávání.

Ve školní družině se zakazuje osobní přítomnost dětí. Nově tedy neprobíhá zájmové vzdělávání ve školních družinách.

Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 do 27. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání.

Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Ve dnech 29. 10. 2020 a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

!UČIVO PRO VŠECHNY TŘÍDY JE PŘIPRAVENO VE VESTIBULU ŠKOLY!

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 13. Říjen. 2020