Podle usnesení vlády České republiky ze dne 25. května 2020 č. 580 o přijetí krizového opatření mají žáci 2. stupně základních škol od 8. 6. 2020 možnost navštěvovat dobrovolně pravidelné konzultace (budou poskytovány formou třídnických hodin) a  to ve skupině nejvýše 15 žáků.

Předběžně škola počítá s jedním až dvěma dny v týdnu pro každou skupinu žáků.

V případě zájmu kontaktujte školu na tel. č. 475 503 178, 601 570 992, 727 916 038.

Nebo pište:  zsazusul@gmail.com, uveďte jméno žáka a třídu

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude  možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria.
Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkouškyn na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Organizaci samotné výuky si můž zorganizovat podle svého uvážení ředitel školy. Od 11. května 2020 bude také možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckýchš kolách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách max. 15 účastníků.

Pro žáky 1. stupně se má otevřít škola v pondělí 25. května 2020.

Podle ministra školství Roberta Plagy bude návrat dětí do základních škol dobrovolný. Dopoledne by děti měly pracovat na úkolech, odpoledne by skupina fungovala jako družina. Skupiny budou po 15 žácích a neměnné. Zájem o  nástup do školních skupin projeví zakonní zástupci do 18.5. 2020.

 

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 3. Květen. 2020