Původní strážní hrad u levého předmostí labského mostu (kolem roku 1200) se od roku 1474 stal sídlem saských vévodů, kurfiřtů a králů. Postupně přestavován a rozšiřován, od roku 1922 museum. Při náletu 13. 2. 1945 zničen, od počátku 60. let rekonstruován.Téměř osm století historie se zrcadlí v saském Rezidenčním zámku, který nebyl pouze sídlem panovníků, ale vždy také kulturním centrem saské metropole.  Dnes je opravený v celé své kráse a uchovává jednu z největších uměleckých sbírek v Evropě, Státní umělecké sbírky Drážďany.
Rezidenční zámek je součástí komplexu muzeí výjimečného evropského významu, v němž svůj důstojný domov našla světoznámá galerie Grünes Gewölbe (Zelená klenba), dále největší sbírka osmanského umění mimo Turecko »Türckische Cammer«, která je součástí zbrojnice, a nejstarší muzeum grafik v Německu, nacházející se v mincovním a mědiryteckém kabinetu.

Naši žáci navštívili stálou výstavu Renesance na dvoře saských kurfiřtů v části muzea s názvem Neues Grünes Gewölbe a tzv. Türkische Cammer a pustili se jako pilotní škola do plnění úkolů, které byly výsledkem workshopu z 26.-30.10.2017, jenž byl financován z projektu IP 2017 PO2 „Pokračování procesu profilace odborných praxí studijních oborů PF UJEP směřující ke zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce“.