Poslední květnový den je věnován starodávné tradici otvírání studánek. Přírodní prameny byly v dávných dobách jediným zdrojem pitné vody a po dlouhé zimě následovalo jarní čištění vodních toků. Proto se žáci čtvrtých a pátých tříd vydali k Pekelskému potoku v Krásném Březně a uklidili údolí, ve kterém tento potok teče. Naplnili skoro dvě desítky pytlů odpadky.

Je těžké vysledovat dobu, kdy dívky z jara obcházely studánky ve svých i přilehlých vesnicích a čistily je. Modlily se za čistou vodu, úrodu a vše bylo zakončené tancem a hudbou. Myšlenkou obřadu byla víra starých lidí, že „studně, potoky a rybníky musí být před létem vybrány, neboť kdo studánku vyčistí přivodí si štěstí a kdo ji znečistí, přívolá na sebe neštěstí“.

Voda je velice důležitá, potřebujeme ji pro život i dnes. Bereme ji jako samozřejmost. Možná by nám prospěla trocha pokory našich moudrých předků…

Ústí nad Labem je známé jako město vodopádů a vyhlídek. Jedním z krásných míst je také Pekelský potok se sedm metrů vysokým vodopádem. Vodopád leží v rokli na Pekelském potoce u osady Mlýniště. Nachází se v nadmořské výšce 263-270 metrů nad mořem a je vysoký sedm metrů. V závěru rokle voda padá přes 8 metrový čedičový práh. Jeho průměrný průtok je 25 l/s.

http://www.krusnohorci.net/vylet/542-pekelsky-vodopad