Školní družina vyhrála výstavu na Celostátním semináři vychovatelů a vychovatelek se svými výrobky. Loutky inspirované knihami spisovatelky J. K. Rowling o mladém kouzelníkovi Harry Potterovi byly vyhlášeny jako nejlepší výrobek ze všech zúčastněných družin.

Školní družina získala jako odměnu karetní hru Dixit a my dětem GRATULUJEME a přejeme další podobné úspěchy.

35542727_2597926107100127_3863397175232823296_n

35645079_2597927963766608_6800617230410186752_n

 

Přidal(a): Lucie Stejskalová 19. Červen. 2018

koncert

14.6.2018 se uskutečnil tradiční koncert školy nově v prostorách kina Hraničář. Koncert zahájily mažoretky Hvězdičky, dále vystoupily DPS Notičky, Slavíček a Písnička, představili se i sólisté ZUŠ. Poděkování patří všem účinkujícím i vyučujícím.

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 18. Červen. 2018

Původní strážní hrad u levého předmostí labského mostu (kolem roku 1200) se od roku 1474 stal sídlem saských vévodů, kurfiřtů a králů. Postupně přestavován a rozšiřován, od roku 1922 museum. Při náletu 13. 2. 1945 zničen, od počátku 60. let rekonstruován.Téměř osm století historie se zrcadlí v saském Rezidenčním zámku, který nebyl pouze sídlem panovníků, ale vždy také kulturním centrem saské metropole.  Dnes je opravený v celé své kráse a uchovává jednu z největších uměleckých sbírek v Evropě, Státní umělecké sbírky Drážďany.
Rezidenční zámek je součástí komplexu muzeí výjimečného evropského významu, v němž svůj důstojný domov našla světoznámá galerie Grünes Gewölbe (Zelená klenba), dále největší sbírka osmanského umění mimo Turecko »Türckische Cammer«, která je součástí zbrojnice, a nejstarší muzeum grafik v Německu, nacházející se v mincovním a mědiryteckém kabinetu.

Naši žáci navštívili stálou výstavu Renesance na dvoře saských kurfiřtů v části muzea s názvem Neues Grünes Gewölbe a tzv. Türkische Cammer a pustili se jako pilotní škola do plnění úkolů, které byly výsledkem workshopu z 26.-30.10.2017, jenž byl financován z projektu IP 2017 PO2 „Pokračování procesu profilace odborných praxí studijních oborů PF UJEP směřující ke zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce“.