Základní umělecká škola vzdělává distančně s možností konzultace jeden žák na jednoho pedagoga. Je také povolena prezenční výuka jeden žák na jednoho pedagoga. Žáci se netestují.

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 10. Duben. 2021

Dne 12.4. 2021 bude opět zahájena prezenční výuka ve třídách 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B a v přípravné třídě.

Dne 19.4. 2021 bude zahájena prezenční výuka ve třídách 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5. A. Přípravná třída se vzdělává každý týden.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u dětí/žáků/studentů a pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávánít testovanýmdětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmitod dětmižáky/studenty nebo pedagogickými pracovníky realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. 

V případě ostatních zaměstnanců je pak postačující provádět preventivnít testování1x za týden.

Proto je stanoven začátek vyučování takto:

Přípravná třída 7:40

1.B.    8:20       2.A, 5.A

2.B.     8:00      1.A

3.B.     8:40

4.B.     7:40      4.A

5.B.     8:00     3.A

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 10. Duben. 2021

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 11. Leden. 2021

Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole. Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá
distančním způsobem.

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 28. Prosinec. 2020

Je zakázána osobní přítomnost všech žáků, je povinné vzdělávání distančním
způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický
pracovník), u kterých může být přítomen zákonný
zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel
školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 28. Prosinec. 2020


Další stránka »