http://zsazus-husova.jmpost.cz/

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 11. Leden. 2021

Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole. Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá
distančním způsobem.

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 28. Prosinec. 2020

Je zakázána osobní přítomnost všech žáků, je povinné vzdělávání distančním
způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický
pracovník), u kterých může být přítomen zákonný
zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel
školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 28. Prosinec. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne

14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020

osobní přítomnost žáků

ve školách a školských zařízeních

 

V základních školách se zakazuje osobní přítomnosti žáků.

Nově jsou tedy uzavřeny 1. i 2. stupeň ZŠ. V těchto dnech bude probíhat POVINNÉ distanční vzdělávání.

V základních uměleckých školách se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké.

Nově tedy neprobíhá v ZUŠ ani individuální výuka. V těchto dnech bude probíhat distanční vzdělávání.

Ve školní družině se zakazuje osobní přítomnost dětí. Nově tedy neprobíhá zájmové vzdělávání ve školních družinách.

Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 do 27. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání.

Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Ve dnech 29. 10. 2020 a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

!UČIVO PRO VŠECHNY TŘÍDY JE PŘIPRAVENO VE VESTIBULU ŠKOLY!

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 13. Říjen. 2020

 

Od 5.10.2020 do 18.10.2020 je omezen provoz základních uměleckých škol.

Škola zajišťuje distanční výuku – kontaktujte své vyučující  – bude vám sdělen způsob výuky.

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 2. Říjen. 2020


Další stránka »