http://zsazus-husova.jmpost.cz/

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 11. Leden. 2021

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá
distančním způsobem.

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 28. Prosinec. 2020

Provoz základních škol
 Je povolena osobní přítomnost:
dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním
způsobem.
 Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický
pracovník), u kterých může být přítomen zákonný
zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel
školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak
neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének (dále jen „rouška“)
a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke
kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující
se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu
pobytu ve škole.
 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků
na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu
pro prezenčně vzdělávané žáky.
 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance)
do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných
případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob
s osobami v prostorách školy.

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 28. Prosinec. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne

14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020

osobní přítomnost žáků

ve školách a školských zařízeních

 

V základních školách se zakazuje osobní přítomnosti žáků.

Nově jsou tedy uzavřeny 1. i 2. stupeň ZŠ. V těchto dnech bude probíhat POVINNÉ distanční vzdělávání.

V základních uměleckých školách se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké.

Nově tedy neprobíhá v ZUŠ ani individuální výuka. V těchto dnech bude probíhat distanční vzdělávání.

Ve školní družině se zakazuje osobní přítomnost dětí. Nově tedy neprobíhá zájmové vzdělávání ve školních družinách.

Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 do 27. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání.

Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Ve dnech 29. 10. 2020 a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

!UČIVO PRO VŠECHNY TŘÍDY JE PŘIPRAVENO VE VESTIBULU ŠKOLY!

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 13. Říjen. 2020

 

Od 5.10.2020 do 18.10.2020 je omezen provoz základních uměleckých škol.

Škola zajišťuje distanční výuku – kontaktujte své vyučující  – bude vám sdělen způsob výuky.

Přidal(a): Jaroslava Pšeničková 2. Říjen. 2020


Další stránka »